תפריט

חינוך

בלוח מוצגים מאפייני בתי ספר לפי קבוצת השתייכות וזרמי החברה החרדית, וכן פיזור גאוגרפי של תלמידים חרדים ביחס לרשות

בלוח מוצגים מדדים שונים בנושא הרגלי נסיעה בקרב חרדים, יהודים לא חרדים וערבים. המדדים עומדים לניתוח באופן אינטראקטיבי, כך שניתן לראות את תמונת המצב הנוכחית של הקבוצות בישראל, להשוות בין זמני נסיעה למקום העבודה ופעילויות נוספות, אמצעי התחבורה העיקרי בו נעשה שימוש להגעה לפעילות, וכן מבט על פעילויות הנעשות בתוך ומחוץ יישוב המגורים על פי מגזר, מגדר, סטטוס תעסוקתי, השכלה ויישוב מגורים.

הנתונים המוצגים בלוח המחוונים מתבססים על עיבודי המכון החרדי למחקרי מדיניות לנתונים מנהליים המופיעים במערכת מבט רחב ובמערכת שקיפות בחינוך.
מערכות אלו פותחו על ידי מינהל תיקשוב ומערכות מידע יחד עם המנהל לכלכלה ותקציבים במשרד החינוך.

זיהוי המוסדות החרדיים נעשה על ידי מומחי השטח וצוות מחלקת המחקר של המכון החרדי. פירוט מתודולוגי לאופן זיהוי המוסדות החרדיים נמצא בעמוד מתודולוגיה באתר.

להמשך קריאה >>

המדד הסוציו-אקונומי: מבוסס על הגדרת הלמ”ס. המדד החברתי-כלכלי מבוסס על שקלול 14 שדות בתחומי הדמוגרפיה, ההשכלה, תעסקה ואיכות חיים. להלן פירוט חלקי של השדות: חציון גיל; היחס בין סך בני 0-19 (אוכלוסייה צעירה) ובני 65 ומעלה (אוכלוסייה מבוגרת); אחוז משפחות עם 4 ילדים ויותר; .ממוצע שנות לימוד של בני 25-54; אחוז בעלי תואר אקדמי מבני 27-54; אחוז בעלי הכנסה מעבודה מתוך בני 25-5, אחוז נשים בנות 25-54 שאין להן הכנסה מעבודה שכירה ו/או עצמאית; אחוז בעלי הכנסה מעבודה יותר מפעמיים השכר הממוצע; אחוז בעלי הכנסה מעבודה מתחת לשכר המינימום; אחוז מקבלי הבטחת הכנסה והשלמת הכנסה בזקנה ושאירים (זו”ש) מתוך בני 20 ומעלה; הכנסה חודשית ממוצעת לנפש; ממוצע כלי רכב לבני 17 ומעלה; ממוצע אגרה בעד רישיון רכב (הערכה של שווי הרכב); ממוצע מספר ימי שהייה בחו”ל. תחום הערכים של של המדד-החברתי כלכלי נע בין הערך המינאלי של 3.1- למקסימום 2.1.

השימוש בנתונים ובמידע המופיעים באתר זה מוגנים על פי הדין ומותרים לשימוש אך ורק לצרכי מחקר או על ידי גורמים שאינם מסחריים ושלא למטרות רווח. וזאת בכפוף למתן קרדיט הולם למכון החרדי למחקרי מדיניות וקרן וואהל.

כל שימוש שלא הותר כאמור לעיל, מחייב קבלת הרשאה מפורשת לשימוש. אותה ניתן לבקש באמצעות פנייה לדוא”ל: [email protected]

קישורים נוספים למחקרים, ניירות עמדה ומאמרים בנושא:​

לוחות נתונים בנושאים נוספים

סגירה

נשמח לשמוע מכם!

הצוות שלנו פועל לשיפור והרחבת מרכז הנתונים בכל עת.
אנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר בכל שאלה שעולה, ולשתף אותנו בהערות ובקשות אודות מרכז הנתונים