תפריט

דמוגרפיה

לוח מחוונים מקיף המציג את נתוני הדמוגרפיה של האוכלוסיות בישראל (חרדים, יהודים לא-חרדים וערבים), המבוסס על נתוני תחזית עד לשנת 2065, שנערכו על ידי הלמ”ס

בלוח מוצגות תמונת מצב ותחזיות דמוגרפיות הניתנות לניתוח אינטראקטיבי לפי גיל, מגדר וקבוצת אוכלוסייה (חרדים, יהודים לא-חרדים וערבים). בלוחות התחזיות ניתן גם לבחון את הנתונים לפי שלושה תרחישים המבוססים על הנחות שונות לגבי המרכיבים הקובעים את גודל האוכלוסייה. התחזית הבינונית מהווה את התרחיש המרכזי, כשהתחזית הנמוכה והגבוהה מהוות טווח אפשרי של השינויים הדמוגרפיים.
1. תחזית גודל האוכלוסייה – לוח לניתוח גודל האוכלוסייה העתידי בישראל. ניתן לסנן לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה, מגדר ותרחיש.
2. תחזית התפלגות האוכלוסייה – לוח לניתוח התפלגות עתידית של האוכלוסייה בישראל. ניתן לסינון לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה, מגדר ותרחיש.
3. תחזית קבוצת האוכלוסייה לפי גיל – לוח לניתוח מבנה גילי עתידי של קבוצות האוכלוסייה בישראל. ניתן לסינון לפי שנה, מגדר ותרחיש.
4. תחזית התפלגות האוכלוסייה לפי גיל – לוח לניתוח מבנה גילי עתידי של האוכלוסייה בישראל. ניתן לסינון לפי שנה, קבוצת אוכלוסייה, מגדר ותרחיש.
5. תחזית גודל האוכלוסייה לפי גיל – לוח לניתוח גודל האוכלוסייה העתידי בישראל של קבוצות גיל שונות. ניתן לסינון לפי קבוצת גיל, קבוצת אוכלוסייה, מגדר ותרחיש.
6. תחזית התפלגות גילית – לוח לניתוח ההתפלגות הגילית העתידית של אוכלוסיית ישראל. ניתן לסינון לפי שנה וקבוצת אוכלוסייה.
7. מספר תושבים לפי גיל – לוח לניתוח מספר התושבים העתידי של קבוצות אוכלוסייה שונות בגילאים שונים. ניתן לסינון לפי קבוצת אוכלוסייה ושנה.

הנתונים המוצגים בלוח המחוונים מתבססים על עיבודי המכון החרדי למחקרי מדיניות לקבצי תחזיות דמוגרפיות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2015-2065.

השימוש בנתונים ובמידע המופיעים באתר זה מוגנים על פי הדין ומותרים לשימוש אך ורק לצרכי מחקר או על ידי גורמים שאינם מסחריים ושלא למטרות רווח. וזאת בכפוף למתן קרדיט הולם למכון החרדי למחקרי מדיניות וקרן וואהל.

כל שימוש שלא הותר כאמור לעיל, מחייב קבלת הרשאה מפורשת לשימוש. אותה ניתן לבקש באמצעות פנייה לדוא”ל: [email protected]

קישורים נוספים למחקרים, ניירות עמדה ומאמרים בנושא:​

לוחות נתונים בנושאים נוספים

סגירה

נשמח לשמוע מכם!

הצוות שלנו פועל לשיפור והרחבת מרכז הנתונים בכל עת.
אנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר בכל שאלה שעולה, ולשתף אותנו בהערות ובקשות אודות מרכז הנתונים