צרכנות

הלוח מציג תמונת מצב אינטראקטיבית של הרגלי הצריכה, ההכנסה והחיסכון של משקי בית בפילוח לפי קבוצת השתייכות, מגדר, מדד חברתי כלכלי ושנה.
מסקנות חשובות ששווה לדעת מתוך הגרף
שיעור הבעלות על דירות בחברה החרדית גבוה מהשיעור בקרב יהודים לא-חרדים אך נמוך מהשיעור בקרב ערבים.
76% ממשפחות החרדית משתייכות לשני חמישיוני ההכנסה הנמוכים ביותר
ההוצאה על שירותי חינוך בחברה החרדית גבוהה באופן משמעותי בחברה החרדית מקבוצות אוכלוסיה אחרות
האוכלוסיה החרדית מוציאה 919 ₪ בממוצע חודשי על שירותי בריאות - הסכום הקטן ביותר מבין האוכלוסיות
החרדי תורם בממוצע בכל חודש כ360 ש"ח יותר מאשר ערבי או יהודי לא-חרדי
סך תשלומי החובה במשפחה יהודית לא-חרדית גבוהים בממוצע פי 3 מתשלומי החובה של משפחה ערבית או חרדית

בלוח מוצגים מדדים שונים בנושא צריכה בקרב משקי בית חרדים, יהודים לא חרדים וערבים. המדדים עומדים לניתוח באופן אינטראקטיבי, כך שניתן לראות את תמונת המצב הנוכחית של הקבוצות בישראל, להשוות בין מאפייני משק בית והרגלי צריכה על פי קבוצת אוכלוסייה, מגדר, מדד חברתי כלכלי ושנה.

נתוני לוח מחוונים בנושא צרכנות מבוסס על קבצי PUF (קובץ לשימוש ציבורי) של סקרי הוצאות משקי בית בשנים 2014-2019 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בכל שנה מונה הסקר בממוצע כ-8,500 משקי בית, המייצגים 97% מאוכלוסית משקי הבית בישראל. איחוד הסקרים לשנים 2014-2019 מונה כ-51,554 משקי בית. מתוכם  כ-4,262 מגדירים עצמם כחרדיים, ומהוויים בממוצע כ-8% ממשקי הבית המשיבים בכל שנה.

המדד הסוציו-אקונומי: מבוסס על הגדרת הלמ”ס. המדד החברתי-כלכלי מבוסס על שקלול 14 שדות בתחומי הדמוגרפיה, ההשכלה, תעסקה ואיכות חיים. להלן פירוט חלקי של השדות: חציון גיל; היחס בין סך בני 0-19 (אוכלוסייה צעירה) ובני 65 ומעלה (אוכלוסייה מבוגרת); אחוז משפחות עם 4 ילדים ויותר; ממוצע שנות לימוד של בני 25-54; אחוז בעלי תואר אקדמי מבני 27-54; אחוז בעלי הכנסה מעבודה מתוך בני 25-5, אחוז נשים בנות 25-54 שאין להן הכנסה מעבודה שכירה ו/או עצמאית; אחוז בעלי הכנסה מעבודה יותר מפעמיים השכר הממוצע; אחוז בעלי הכנסה מעבודה מתחת לשכר המינימום; אחוז מקבלי הבטחת הכנסה והשלמת הכנסה בזקנה ושאירים (זו”ש) מתוך בני 20 ומעלה; הכנסה חודשית ממוצעת לנפש; ממוצע כלי רכב לבני 17 ומעלה; ממוצע אגרה בעד רישיון רכב (הערכה של שווי הרכב); ממוצע מספר ימי שהייה בחו”ל.

מדד פריפריליות:  לפי הגדרת הלמ”ס. מדד פריפריאליות מאפיין ומדרג רשויות מקומיות בישראל לפי מיקומן הגאוגרפי ביחס לריכוזי האוכלוסייה. רשות מקומית מוגדרת כרשות מקומית פריפריאלית ביחס למידת המרחק שלה משווקים, מקומות תעסוקה, מסחר, מוסדות השכלה, פנאי וכדומה.

השימוש בנתונים ובמידע המופיעים באתר זה מוגנים על פי הדין ומותרים לשימוש אך ורק לצרכי מחקר או על ידי גורמים שאינם מסחריים ושלא למטרות רווח. וזאת בכפוף למתן קרדיט הולם למכון החרדי למחקרי מדיניות וקרן וואהל.

כל שימוש שלא הותר כאמור לעיל, מחייב קבלת הרשאה מפורשת לשימוש. אותה ניתן לבקש באמצעות פנייה לדוא”ל: [email protected]

לוחות נתונים נוספים עבורך

נשמח לשמוע מכם!

הצוות שלנו פועל לשיפור והרחבת מרכז הנתונים בכל עת.
אנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר בכל שאלה שעולה, ולשתף אותנו בהערות ובקשות אודות מרכז הנתונים

לכל שאלה, שיתוף פעולה או תיאום פגישה

On Average, 26% of Haredi Households’ net income comes from Benefits and supports – compared to 11% in Non-Haredi Jewish Households

Explanation 

Despite having more children, Haredi families spend much less on Food, Healthcare, Transportation and Communication services 

On Average, Non-Haredi Jewish families pay 5 times more income tax than Haredi families and 3.5 times more than Arab families

נשמח לשמוע מכם!

הצוות שלנו פועל לשיפור והרחבת מרכז הנתונים בכל עת.
אנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר בכל שאלה שעולה, ולשתף אותנו בהערות ובקשות אודות מרכז הנתונים