חינוך

בלוח מוצגים מאפייני בתי ספר לפי קבוצת השתייכות וזרמי החברה החרדית, וכן פיזור גאוגרפי של תלמידים חרדיים ביחס לרשות.

בלוח מוצגים מדדים שונים בנושא הרגלי נסיעה בקרב חרדים, יהודים לא חרדים וערבים. המדדים עומדים לניתוח באופן אינטראקטיבי, כך שניתן לראות את תמונת המצב הנוכחית של הקבוצות בישראל, להשוות בין זמני נסיעה למקום העבודה ופעילויות נוספות, אמצעי התחבורה העיקרי בו נעשה שימוש להגעה לפעילות, וכן מבט על פעילויות הנעשות בתוך ומחוץ יישוב המגורים על פי מגזר, מגדר, סטטוס תעסוקתי, השכלה ויישוב מגורים.

נתוני לוח מחוונים בנושא חינוך מבוסס על עיבודי נתונים מנהליים המופיעים מערכת מבט רחב, ומערכת שקיפות בחינוך.
מערכות אלו פותחו על ידי מינהל תיקשוב ומערכות מידע והמנהל לכלכלה ותקציבים במשרד החינוך.

זיהוי המוסדות החרדיים נעשה על ידי מומחי השטח וצוות מחלקת המחקר של המכון החרדי. פירוט מתודולוגי לאופן זיהוי המוסדות החרדיים נמצא בעמוד מתודולוגיה באתר.

להמשך קריאה >>

המדד הסוציו-אקונומי: מבוסס על הגדרת הלמ”ס. המדד החברתי-כלכלי מבוסס על שקלול 14 שדות בתחומי הדמוגרפיה, ההשכלה, תעסקה ואיכות חיים. להלן פירוט חלקי של השדות: חציון גיל; היחס בין סך בני 0-19 (אוכלוסייה צעירה) ובני 65 ומעלה (אוכלוסייה מבוגרת); אחוז משפחות עם 4 ילדים ויותר; .ממוצע שנות לימוד של בני 25-54; אחוז בעלי תואר אקדמי מבני 27-54; אחוז בעלי הכנסה מעבודה מתוך בני 25-5, אחוז נשים בנות 25-54 שאין להן הכנסה מעבודה שכירה ו/או עצמאית; אחוז בעלי הכנסה מעבודה יותר מפעמיים השכר הממוצע; אחוז בעלי הכנסה מעבודה מתחת לשכר המינימום; אחוז מקבלי הבטחת הכנסה והשלמת הכנסה בזקנה ושאירים (זו”ש) מתוך בני 20 ומעלה; הכנסה חודשית ממוצעת לנפש; ממוצע כלי רכב לבני 17 ומעלה; ממוצע אגרה בעד רישיון רכב (הערכה של שווי הרכב); ממוצע מספר ימי שהייה בחו”ל. תחום הערכים של של המדד-החברתי כלכלי נע בין הערך המינאלי של 3.1- למקסימום 2.1.

השימוש בנתונים ובמידע המופיעים באתר זה מוגנים על פי הדין ומותרים לשימוש אך ורק לצרכי מחקר או על ידי גורמים שאינם מסחריים ושלא למטרות רווח. וזאת בכפוף למתן קרדיט הולם למכון החרדי למחקרי מדיניות וקרן וואהל.

כל שימוש שלא הותר כאמור לעיל, מחייב קבלת הרשאה מפורשת לשימוש. אותה ניתן לבקש באמצעות פנייה לדוא”ל: [email protected]

לוחות נתונים נוספים עבורך

נשמח לשמוע מכם!

הצוות שלנו פועל לשיפור והרחבת מרכז הנתונים בכל עת.
אנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר בכל שאלה שעולה, ולשתף אותנו בהערות ובקשות אודות מרכז הנתונים

לכל שאלה, שיתוף פעולה או תיאום פגישה

The Haredi Education system is divided quite evenly between the main streams. 10% of Haredi boys study in mixed-stream institutions

The share of Haredi pupils in Ashdod (40%) has surpassed that of Jerusalem.
Their share In Beit-Shemesh (76%) is almost double their share in Jerusalem (39%) 

In the Last Decade the share of Haredi pupils in Givat Zeev leaped from 7% to 64%;
In Arad it rose from 25% to 48%;
and in Kiryat-Gat – from 20% to 31%

The Growing Haredi community in Haifa is still mostly confined to the city’s South-Eastern neighborhoods 

נשמח לשמוע מכם!

הצוות שלנו פועל לשיפור והרחבת מרכז הנתונים בכל עת.
אנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר בכל שאלה שעולה, ולשתף אותנו בהערות ובקשות אודות מרכז הנתונים