חינוך

בלוח מוצגים מאפייני בתי ספר לפי קבוצת השתייכות וזרמי החברה החרדית, וכן פיזור גאוגרפי של תלמידים חרדיים ביחס לרשות.

צרכנות

בלוח מוצגים מדדים שונים בנושא צריכה בקרב משקי בית חרדים, יהודים לא חרדים וערבים. המדדים עומדים לניתוח באופן אינטראקטיבי, כך שניתן לראות את תמונת המצב הנוכחית של הקבוצות בישראל, להשוות בין מאפייני משק בית והרגלי צריכה על פי קבוצת אוכלוסייה, מגדר, מדד חברתי כלכלי ושנה.

תחבורה

בלוח מוצגים מדדים שונים בנושא הרגלי נסיעה בקרב חרדים, יהודים לא חרדים וערבים. המדדים עומדים לניתוח באופן אינטראקטיבי, כך שניתן לראות את תמונת המצב הנוכחית של קבוצות האוכלוסייה בישראל, להשוות בין זמני נסיעה למקום העבודה ומטרות נסיעה נוספות, אמצעי התחבורה העיקרי בו נעשה שימוש להגעה, וכן מבט על מטרות נסיעה הנעשות בתוך ומחוץ יישוב המגורים […]

רשויות מקומיות

לוח מחוונים המציג מגמות במגוון רחב של תחומים ברמת הרשות העירונית בפילוח לפי קבוצת אוכלוסייה, מחוז, מעמד מוניציפאלי ושנים.