תפריט

דמוגרפיה

חרדים, שאטרסטוק

לוח מחוונים מקיף המציג את נתוני הדמוגרפיה של האוכלוסיות בישראל (חרדים, יהודים לא-חרדים וערבים), המבוסס על נתוני תחזית עד לשנת 2065, שנערכו על ידי הלמ”ס

דיגיטציה

פילוח קבוצות האוכלוסייה בישראל (חרדים, יהודים לא-חרדים וערבים) לפי אמצעי הגישה לאינטרנט ולפי מאפייני צריכה ושימוש באמצעים דיגיטליים

חינוך

בית ספר, אילוסטרציה

בלוח מוצגים מאפייני בתי ספר לפי קבוצת השתייכות וזרמי החברה החרדית, וכן פיזור גאוגרפי של תלמידים חרדים ביחס לרשות

צרכנות

ירקות, אילוסטרציה

הלוח מציג תמונת מצב אינטראקטיבית של הרגלי הצריכה, ההכנסה והחיסכון של משקי הבית בישראל, בפילוח שנתי, לפי מגזר ומדד חברתי-כלכלי

תעסוקה

לוח מחוונים המציג מדדים שונים ונתונים מתחום התעסוקה, ומאפשר לנתח את תמונת המצב ומגמות תעסוקה בקרב חרדים, יהודים לא-חרדים וערבים

סגירה

נשמח לשמוע מכם!

הצוות שלנו פועל לשיפור והרחבת מרכז הנתונים בכל עת.
אנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר בכל שאלה שעולה, ולשתף אותנו בהערות ובקשות אודות מרכז הנתונים