תחום מוניציפלי

לוח מחוונים המציג מדדים מוניציפליים שונים לכל יישובי ישראל הניתנים לסינון ותצוגה אינטראקטיבית.

לוח מחוונים מוניציפלי המבוסס על עיבודי נתוני קובץ רשויות מקומיות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המעודכן לשנת 2018. בלוח מוצגים מדדים מוניציפליים שונים לכל יישובי ישראל הניתנים לסינון ותצוגה אינטראקטיבית.

  1. מדדים כלליים – לוח מדדים מוניציפליים המוצגים לפי יישוב. ניתן לסינון לפי מדד ומעמד היישוב.
  2. הכנסות והוצאות-
    • תמונת מצב סוציו-דמוגרפית יישובית – תצוגת נתונים סוציו-דמוגרפיים יישוביים: מספר משקי הבית, ממוצע הנפשות למשק בית, בני 15 ומעלה ביישוב ואחוז המועסקים מחוץ ליישוב.
    • תמונת מצב כלכלת תושבים יישובית – תצוגת נתוני הכנסות והוצאות לנפשות ולמשקי ביית בכל יישוב.
  3. התפלגות גילאית – תצוגת המבנה הגילי בכל יישוב.

קובץ רשויות לעיבוד לשנת 2018, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

השימוש בנתונים ובמידע המופיעים באתר זה מוגנים על פי הדין ומותרים לשימוש אך ורק לצרכי מחקר או על ידי גורמים שאינם מסחריים ושלא למטרות רווח. וזאת בכפוף למתן קרדיט הולם למכון החרדי למחקרי מדיניות וקרן וואהל.

כל שימוש שלא הותר כאמור לעיל, מחייב קבלת הרשאה מפורשת לשימוש. אותה ניתן לבקש באמצעות פנייה לדוא”ל: [email protected]

לוחות נתונים נוספים עבורך

נשמח לשמוע מכם!

הצוות שלנו פועל לשיפור והרחבת מרכז הנתונים בכל עת.
אנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר בכל שאלה שעולה, ולשתף אותנו בהערות ובקשות אודות מרכז הנתונים

לכל שאלה, שיתוף פעולה או תיאום פגישה

Computer Usage among young Haredim is Higher than among older generations

42% of Haredi Households are connected to the Internet

Haredim with access to the Internet use it more extensively than Arabs

Less than a third of Haredim use WhatsApp

נשמח לשמוע מכם!

הצוות שלנו פועל לשיפור והרחבת מרכז הנתונים בכל עת.
אנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר בכל שאלה שעולה, ולשתף אותנו בהערות ובקשות אודות מרכז הנתונים